Convocator AGA 20.05.2020

CONVOCATOR

ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAŢILOR

 

Subscrisa Asociaţia Rotaract Club TEAM Baia Mare, cu sediul în Baia Mare, str. Dr. Victor Babeş nr. 62A, jud. Maramureş, prin preşedintele asociaţiei d-nul Drenţa Raul Florentin,

în baza prevederilor art. 30 lit. b din Statutul Asociaţiei şi a dispoziţiilor OG 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile,

convoacă Adunarea Generală a Asociaţilor pentru data de 20.05.2020, ora 16, la sediul Societăţii Civile de Avocaţi Iluţi & Ban, din Baia Mare, str. George Coşbuc nr. 25A et. 4 ap. 43, jud. Maramureş, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI

 

  1. Situaţia membrilor asociaţiei;
  2. Modificarea şi actualizarea Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei Rotaract TEAM Baia Mare.

Conform art. 13 lit. h) şi a art. 30 lit. b) din Statutul Asociaţiei, pentru a fi valabile, hotărârile Adunării Generale adoptate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 13, se iau în prezenţa a 50 +1 din numărul asociaţilor şi cu votul a 2/3 din numarul asociaţilor prezenţi, iar in cazul modificarilor Actului constitutive si a Statutului cu votul a 2/3 din numarul membrilor asociatiei. Ţinând cont de aceste prevederi, vă adresăm rugămintea de a asigura prezenţa membrilor Adunării Generale a Asociaţilor la această şedinţă.

Cu stimă,

PREŞEDINTE ASOCIAŢIE,

DRENŢA RAUL FLORENTIN

 

 

[:ro]CONVOCATOR
ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR
In data de 23.05.2018, ora 19

Subscrisa Asociatia Rotaract Club TEAM Baia Mare, cu sediul in Baia Mare, str. Dr. Victor Babes nr. 62A, jud. Maramures, prin presedintele asociatiei d-nul Drenta Raul Florentin,
in baza prevederilor art. 30 lit. b din Statutul Asociatiei si a dispozitiilor OG 26/2000 privind asociatiile si fundatiile,
convoaca Adunarea Generala a Asociatilor pentru data de 23.05.2018, ora 19, la Restaurant Clubul Campionilor din Baia Mare, str. Anton Pann nr. 10, jud. Maramures, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Situatia membrilor asociatiei;
2. Modificarea si actualizarea Actului constitutiv si Statutului Asociatiei Rotaract TEAM Baia Mare.
Conform art. 13 lit. h) si a art. 30 lit. b) din Statutul Asociaţiei, pentru a fi valabile, hotărârile Adunării Generale adoptate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 13, se iau în prezenţa a 50 +1 din numărul asociaţilor şi cu votul a 2/3 din numarul asociaţilor prezenţi. Ţinând cont de aceste prevederi, vă adresăm rugămintea de a asigura prezenţa membrilor Adunării Generale a Asociaţilor la această şedinţă.
Cu stimă,
PREŞEDINTE ASOCIAŢIE,
DRENTA RAUL FLORENTIN

Convocator AGA 1[:en]CONVOCATOR
ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR
In data de 23.05.2018, ora 19

Subscrisa Asociatia Rotaract Club TEAM Baia Mare, cu sediul in Baia Mare, str. Dr. Victor Babes nr. 62A, jud. Maramures, prin presedintele asociatiei d-nul Drenta Raul Florentin,
in baza prevederilor art. 30 lit. b din Statutul Asociatiei si a dispozitiilor OG 26/2000 privind asociatiile si fundatiile,
convoaca Adunarea Generala a Asociatilor pentru data de 23.05.2018, ora 19, la Restaurant Clubul Campionilor din Baia Mare, str. Anton Pann nr. 10, jud. Maramures, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Situatia membrilor asociatiei;
2. Modificarea si actualizarea Actului constitutiv si Statutului Asociatiei Rotaract TEAM Baia Mare.
Conform art. 13 lit. h) si a art. 30 lit. b) din Statutul Asociaţiei, pentru a fi valabile, hotărârile Adunării Generale adoptate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 13, se iau în prezenţa a 50 +1 din numărul asociaţilor şi cu votul a 2/3 din numarul asociaţilor prezenţi. Ţinând cont de aceste prevederi, vă adresăm rugămintea de a asigura prezenţa membrilor Adunării Generale a Asociaţilor la această şedinţă.
Cu stimă,
PREŞEDINTE ASOCIAŢIE,
DRENTA RAUL FLORENTIN

Convocator AGA 1[:]

TOP